Watergas
 

VENICE SYMPOSIUMinternational symposium on energy from biomass and waste

(Fiera biennale)


VENICE SYMPOSIUM
15 - 18 ott 2018
Venezia - ITALIA
Sito web - VENICE SYMPOSIUM

Categoria:

Gas

I settori:

 Energia - Gas Naturale - Gpl

Organizzatore: Euro Waste

(Padova)


Tel:049 8726986
Fax: 049 8726987

info@eurowaste.it
eurowaste@tin.it

eurowaste.it

TROVA FIERE

QuickLinks
Advertising